fbpx

AUTOLOGIC PLASMA FILLER

Naturalna alternatywa dla syntetycznych wypełniaczy
na bazie kwasu hialuronowego

MEDYCZNY SET ZABIEGOWY DO POZYSKIWANIA AUTOLOGICZNEGO WYPEŁNIACZA

DIVES Med. Autologic Plasma Filler to specjalistyczny program do pozyskiwania i reimplantacji własnego bio-wypełniacza, w celu zwiększenia objętości tkanek i jednoczesnego stymulowania ich regeneracji. Zastosowanie innowacyjnego zestawu DIVES Med. Autologic Plasma Filler pozwala na pozyskanie krwi własnej pacjenta, jej separację do osocza bogatopłytkowego (PRP), które po specjalistycznej obróbce termicznej przetwarzane jest w bio-żel wypełniający. Efektem użycia setu jest otrzymanie silnie stężonego Autologicznego Wypełniacza do ponownej reimplantacji w ciało pacjenta. Oprócz działania wypełniającego, zawarte w wypełniaczu czynniki wzrostu pochodzące z osocza, intensywnie regenerują skórę, aktywizują syntezę kolagenu i elastyny oraz aktywną angiogenezę. Zabieg pozwala na naturalne i autologiczne wygładzenie skóry, bez zmian kształtu i rysów twarzy. Jego dwukierunkowe, hybrydowe działanie pozwala na osiągnięcie bardzo szybkich efektów odmładzających, mogących utrzymywać się nawet do 6 miesięcy. Głównym atutem terapii jest jej autologiczne bezpieczeństwo, pozbawione ryzyka alergii, nietolerancji czy odrzutu. Innowacyjność otrzymanego żelu wynika z jego najwyższego profilu bezpieczeństwa, szerokiego spectrum zastosowania, minimalnego ryzyka powikłań oraz wyjątkowo łatwej i ekonomicznej procedury pozyskiwania.

CERTYFIKAT CЄ0123 IIB

Probówki przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane certyfikatem medycznym grupy II B in vivo

WYSOKA EKONOMIA ZABIEGOWA

Set zabiegowy pozwala na otrzymanie do 7ml autologicznego wypełniacza i wykorzystania go w każdym wskazaniu skórnym

SYSTEM ZAMKNIĘTY

Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału

BOGATY SET
INSTRUMENTARIÓW

Zawiera wszystkie elementy i instrumentaria niezbędne do wykonania zabiegu

POLIWĘGLAN MEDYCZNY

Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii

DLACZEGO AUTOLOGIC PLASMA FILLER?

Hybrydowe działanie – wypełnianie i stymulacja przeciwstarzeniowa
• Fizjologiczne bezpieczeństwo i naturalność zabiegu
• 100% biozgodność i pełna metabolizacja
• Naturalne efekty bez ryzyka zmiany rysów i konturów twarzy
• Możliwość zastosowania na każdym obszarze ciała
• Długotrwałe efekty potwierdzone klinicznie

WSKAZANIA:

– Terapia systemem DIVES Med. Autologic Plasma Filler może leczyć szeroki zakres problemów estetycznych i stanowi
skuteczne rozwiązanie dla profilaktyki przeciwstarzeniowej. Autologic Plasma Filler implantowany jest w celu zwiększenia
objętości tkanek w przypadku ich atrofii i widocznego, postępującego starzenia się skóry.
Wypełniacz autologiczny może być stosowany do wypełniania bardzo cienkich linii i zmarszczek, doliny łez a także większych obszarów skóry twarzyi ciała, które wymagają korekty.
Zabieg pozwala na uzupełnienie ubytków tkankowych, poprawę jędrności i tekstury skóry, a także uzyskanie efektu bioliftingu.

OPIS I SPOSÓB DZIAŁANIA

SKŁAD ZESTAWU:
W skład zestawu wchodzą 2 poliwęglanowe, jałowe, próżniowe próbówki o pojemności 9ml, wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza), zapobiegającym przedwczesnemu skrzepnięciu pobranej krwi. Próbówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału. Wykonanie próbówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi (PLT) w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii. Każda z próbówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi. Próbówki przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B. Dodatkowo do zestawu dołączono set instrumentariów zabiegowych zawierający:
– igłę motylkową z wężykiem
– igłę systemową do próżniowego pobrania krwi 21G 0,8x30mm
– uchwyt holder
– igłę do pobrania PRP 20G 0,9x70mm
– strzykawkę luer-lock o pojemności 5ml
– 2 strzykawki luer-lock o pojemności 10ml
– 6 strzykawek luer-lock o pojemności 1ml
– 6 igieł iniekcyjnych 27G 0,4x13mm
– 2 igły iniekcyjne 30G 0,3x13mm
– 2 igły iniekcyjne 32G 0,23x4mm
– kaniulę 25G 0,5x50mm
– 6 zatyczek luer-lock Combi Stopper
– łacznik luer-lock
– kranik trójdrożny

SPOSÓB UŻYCIA:
Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z próbówką. Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz próbówkę z holderem. Próbówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią do objętości ok 9ml. Po wypełnieniu odłącz próbówkę i powtórz czynność
z drugą próbówką. Otrzymane próbówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem ACD. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.

Etap 2: Wirowanie
Otrzymane próbówki umieść przeciwlegle w wirówce. Wiruj 5 minut przy sile odśrodkowej (RCF) 1100g. Prędkość obrotową ustaw zgodnie z zaleceniami producentami wirówki.

Etap 3: Pobieranie PPP i PRP
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 3 odrębnych frakcji. Na dnie próbówki znajdą się czerwone krwinki, nad nimi osadzą się płytki krwi (PLT), a powyżej nich osocze ubogopłytkowe (PPP). Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobieraj górną część osocza (PPP) bezpośrednio do strzykawek 1ml. Z każdej z próbówek pobierz nie więcej niż 3ml osocza ubogopłytkowego (PPP). Koncentrat osocza bogatopłytkowego (PRP) pobierz do osobnej strzykawki 10ml.

Etap 4: Obróbka termiczna Strzykawki 1ml z koncentratem PPP zakręć zatyczką Combi Stopper i umieść w podgrzewaczu. Podgrzewaj zgodnie z zaleceniami producenta. W trakcie procesu termicznego białka osocza ulegną koagulacji, tworząc autologiczny bio-żel. Gęstość pierwotna otrzymanego żelu zależy od zastosowanego czasu jak i temperatury podgrzewania. Aby przejść do kolejnego etapu, należy ochłodzić strzykawki do temperatury pokojowej.

Etap 5: Łączenie otrzymanego żelu z osoczem bogatopłytkowym Zawartość strzykawek 1ml przełóż z użyciem łącznika do strzykawki 10ml. Następnie połącz strzykawkę 10ml z otrzymanym bio-żelem ze strzykawką 10ml z pobranym wcześniej osoczem bogatopłytkowym PRP za pomocą kranika trójdrożnego. Wymieszaj zawartość obu strzykawek do uzyskania jednolitej konsystencji. Otrzymany koncentrat stanowi właściwy Wypełniacz Autologiczny.

Etap 6: Iniekcja
Otrzymany Autologiczny Wypełniacz podaj w tkanki zgodnie z obowiązującymi technikami implantacji. Przed iniekcją pole zabiegowe oczyść środkiem antyseptycznym i pozostaw do wyschnięcia. Do zabiegu użyj igieł lub kaniul o przekroju 25G. Odpowiednie, sterylne igły i kaniulę dołączono do opakowania. Przed iniekcją zaleca się wykonanie aspiracji, w celu zminimalizowania ryzyka wstrzyknięcia preparatu w światło naczynia krwionośnego. Podawaj powoli techniką odpowiednią dla okolicy zabiegowej.

Etap 7: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:

Iniekcje Autologicznego Wypełniacza mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:
nie nakładać makijażu do 12 godzin
unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur aplikować maści uszczelniające naczynia krwionośne w miejsca gdzie wystąpiło zasinienie wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg.

PRZECIWSKAZANIA:
– Ciąża i laktacja
– Czynna infekcja wirusowa i bakteryjna
– Choroby krwi
– Zażywanie leków upośledzających krzepliwość krwi i NLPZ
– Choroba nowotworowa
– Ostre stany w przebiegu chorób z autoagresji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
DIVES Med. Autologic Plasma Filler może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z podyplomowym przeszkoleniem z zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem
zaznajomić się z przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Set do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do
wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje Autologicznego Wypełniacza mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwała, wtórna reakcja zapalna. Implantacja w skrajnych przypadkach może prowadzić do upośledzenia krążenia wskutek niezamierzonego podania implantu bezpośrednio w naczynie krwionośne lub w wyniku ucisku na naczynia, a w efekcie potencjalne do ryzyka wystąpienia niedokrwienia lub martwicy.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES Med. Autologic Plasma Filler zawiera set zabiegowy do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA:
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w temperaturze 2oC-28 oC z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy blister jest uszkodzony lub był nieprawidłowo przechowywany.
Zawartość blistra używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.