FUSION PRP

PROGRAM DO SEPARACJI OSOCZA Z KWASEM HIALURONOWYM.
INNOWACJA W TERAPII ZAAWANSOWANEGO STARZENIA SKÓRY.

FUSION PRP
Jedna z najbardziej zaawansowanych terapii do odmładzania skóry i obniżania jej wieku biologicznego.

Synergiczne połączenie konglomeratu nieusieciowanego kwasu hialuronowego z wysoko regeneracyjnym osoczem bogatopłytkowym pozwala na wielopoziomową redermalizację skóry i maksymalizację tkankowych procesów biochemicznych. Fusion PRP jest skutecznym inhibitorem syntezy kolagenu i elastyny oraz stymulatorem restrukturyzacji tkanek. Zapewnia intensywną regenerację tkanki łącznej i stelaża podporowego skóry, długotrwale pojędrnia i liftinguje.

DZIAŁANIE

DIVES MED FUSION PRP to specjalistyczny system do pozyskiwania i reimplantacji osocza bogatopłytkowego (Platet Rich Plasma) wzbogaconego w kwas hialuronowy, w celach intensywnej biostymulacji komórek skóry. Zastosowanie specjalistycznego zestawu DIVES MED FUSION PRP pozwala na otrzymanie osocza bogatopłytkowego (PRP), czyli autologicznego preparatu krwiopochodnego zawierającego konglomerat nieusieciowanego kwasu hialuronowego. Koncentrat PRP z HA otrzymuje się poprzez pobranie krwi bezpośrednio od pacjenta i jej późniejsze odwirowanie. Proces wirowania powoduje separację poszczególnych elementów morfotycznych krwi według ich ciężaru i oddzielenie frakcji HA, PLT (płytek krwi) oraz osocza. W efekcie otrzymujemy silnie stężony koncentrat PRP z HA o działaniu wybitnie regenerującym i odmładzającym, który ponownie reimplantujemy w ciało pacjenta. Powoduje to uruchomienie szeregu reakcji autonaprawczych, aktywizację fibroblastów do syntezy kolagenu, aktywną angiogenezę oraz stymulację mezenchymalnych komórek macierzystych. Głównym atutem terapii jest jej autologiczne bezpieczeństwo, pozbawione ryzyka alergii, nietolerancji czy odrzutu.

EFEKTY ZASTOSOWANIA:

– obniżenie wieku biologicznego skóry
– intensywna regeneracja i redermalizacja tkanki
– podniesienie poziomu nawilżenia i wypełnienia skóry
– intensyfikacja procesów regeneracyjnych i metabolicznych
– poprawa jędrności i elastyczności skóry
– wygładzenie zmarszczek i struktury skóry

WSKAZANIA:

– skóra wiotka z postępującym starzeniem
– fotostarzenie i starzenie egzogenne
– zmarszczki mimiczne i statyczne
– atrofia i elastoza skórna
– utrata jędrności i napięcia skóry
– skóra sucha i odwodniona
– regeneracja skóry i stymulacja odnowy komórkowej
– prewencja przeciwstarzeniowa

SET:

W skład zestawu DIVES MED FUSION PRP wchodzą dwie, poliwęglanowe, jałowe, próżniowe probówki o pojemności 10ml, zawierające 2ml kwasu hialuronowego, żel separujący oraz roztwór antykoagulacyjny. Do zestawu dołączone są dwa komplety instrumentariów zabiegowych.

SYSTEM ZAMKNIĘTY
Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału

ACD + ŻEL SEPARUJĄCY
Wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza)

DODATEK KWASU HIALURONOWEGO CЄ1023
Wypełnione nieusieciowanym kwasem hialuronowym w objętości 2ml i stężeniu 16mg/ml, podnoszącym skuteczności zabiegu

POLIWĘGLAN MEDYCZNY
Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii

POJEDYNCZE PAKOWANIE
Każda z probówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi

SPOSÓB UŻYCIA

Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z probówką. Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz probówkę z holderem. Probówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią, do objętości ok 6ml. Po wypełnieniu odłącz probówkę i jeśli zachodzi taka potrzeba podłącz kolejną. Otrzymane probówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem antykoagulującym. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.
Etap 2: Wirowanie
Otrzymaną probówkę umieść w wirówce. Po przeciwległej stronie zamieść przeciwwagę wypełnioną wodą lub kolejną probówkę z krwią, w celu zrównoważenia urządzenia. Wiruj 12 minut przy sile odśrodkowej (RCF) 1800g. Prędkość obrotową (RPM) ustaw zgodnie z zaleceniami producentami wirówki.
Etap 3: Pobieranie PRP
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 4 frakcji. Na dnie probówki znajdą się czerwone krwinki, nad nimi ułoży się żel separujący, na nim osocze (PRP i PPP), a na szczycie konglomerat kwasu hialuronowego (HA). Odwróć kilkukrotnie probówkę do góry dnem, co pozwoli na wymieszanie koncentratu płytkowego z kwasem hialuronowym. Wymieszanie fazy PRP z HA spowoduje otrzymanie osocza bogatopłytkowego wzbogaconego w kwas hialuronowy. Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobierz otrzymany roztwór bezpośrednio do strzykawki. Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji. Z separacji 1 probówki otrzymasz łącznie ok 5ml osocza bogatopłytkowego wzbogaconego w kwas hialuronowy.
Etap 4: Iniekcja
Uzyskany roztwór natychmiast podaj w tkanki. Podanie koncentratu do 30 minut od momentu pobrania zapewnia pełną aktywność biologiczną roztworu. Możliwe jest zastosowanie części lub całości pozyskanego preparatu.
Etap 5: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB INIEKCJI:
Iniekcje dostawowe:
Iniekcje do przestrzeni stawowej należy wykonywać z obrazowaniem medycznym i zachowaniem tych samych środków ostrożności, co w przypadku wszelkich innych iniekcji dostawowych. Bezpośrednio po iniekcji pacjent powinien powstrzymać się od aktywności obciążającej stawy. W ciągu 48 godzin od zabiegu należy ograniczyć intensywną aktywność fizyczną. W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 próbówki zabiegowej na 1 staw.
Iniekcje śródskórne:
Iniekcje śródskórne wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i środków ostrożności. Otrzymany koncentrat należy implantować bezpośrednio w głębokie warstwy skóry właściwej za pomocą mezoterapii igłowej techniką nappage lub mikro-depozytową, a w miejsca wymagające szczególnej regeneracji techniką wsteczno-liniową. W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 probówki na 1 obszar zabiegowy. Z uwagi na zdolności higroskopijne kwasu hialuronowego i ryzyko potencjalnych obrzęków nie zaleca się podawania roztworu bezpośrednio w okolicę oczu.
Aplikacja naskórkowa:
Użycie zewnętrzne koncetratu płytkowego PRP możliwe jest w połączeniu z innymi procedurami medycyny estetycznej (np. mezoterapia mikroigłowa, laser frakcyjny). Otrzymany produkt aplikować naskórkowo po uprzednim uszkodzeniu skóry.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:
Iniekcje koncentratu FUSION PRP mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:
– nie nakładać makijażu do 12 godzin
– unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu
– nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
– aplikować maści uszczelniające naczynia krwionośne w miejsca gdzie wystąpiło zasinienie
– wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
DIVES MED FUSION PRP może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z specjalistycznym przeszkoleniem z zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem zaznajomić się z przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Z uwagi na zdolności higroskopijne kwasu hialuronowego i ryzyko potencjalnych obrzęków nie zaleca się podawania roztworu bezpośrednio w okolicę oczu. Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji i nie należy podawać go w tkanki. Probówka i instrumentaria do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje DIVES MED PRP mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwała, wtórna reakcja zapalna. Odnotowano pojedyncze reakcje alergiczne, w przypadku niepożądanego wstrzyknięcia żelu separującego.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES MED – FUSION PRP zawiera 2 sety zabiegowe do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA:
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w temperaturze 2oC-28 oC z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy blister jest uszkodzony lub był nieprawidłowo przechowywany.
Zawartość blistra i instrumentaria zabiegowe używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji

Slider