fbpx

DIVES MED. I-PRF MULTIFIL SOLUTION

ZESTAW DO POZYSKIWANIA FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ

MEDYCZNY SET ZABIEGOWY DO POZYSKIWANIA FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ

DIVES MED i-PRF to specjalistyczny system do pozyskiwania i reimplantacji fibryny bogatopłytkowej (Injectable Plasma Rich Fibrin ) w celach biostymulacji komórek skóry.
Zastosowanie specjalistycznego zestawu DIVES MED i-PRF pozwala na otrzymanie fibryny bogatopłytkowej, czyli autologicznego stymulatora tkankowego zawierającego zwiększoną liczbę płytek krwi i mezenchymalne komórki macierzyste. Koncentrat i-PRF otrzymuje się poprzez pobranie krwi bezpośrednio od pacjenta i jej późniejsze odwirowanie. Proces wirowania powoduje powstanie trójwymiarowej struktury przestrzennej, skomponowanej z płytek krwi i włókien fibryny. Otrzymany koncentrat i-PRF o wyjątkowym potencjale regenerującym i odmładzającym ponownie reimplantujemy w ciało pacjenta. Powoduje to uruchomienie szeregu reakcji autonaprawczych, aktywizację fibroblastów do syntezy kolagenu, aktywną angiogenezę oraz stymulację mezenchymalnych komórek macierzystych. Głównym atutem terapii jest jej autologiczne bezpieczeństwo, pozbawione ryzyka alergii, nietolerancji czy odrzutu. Fibryna bogatopłytkowa DIVES MED i-PRF jest stosunkowo szeroko stosowane w chirurgii twarzowo-szczękowej, ortopedii, a także w medycynie sportowej i estetycznej.

CERTYFIKAT CЄ0123 IIB

Probówki przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane certyfikatem medycznym grupy II B in vivo

UZYSKANIE i-PRF lub s-PRF

Możliwość uzyskania stężonej fibryny komórkowej lub fibryny strukturalnej

SYSTEM ZAMKNIĘTY

Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału

BOGATY SET
INSTRUMENTARIÓW

Zawiera wszystkie elementy i instrumentaria niezbędne do wykonania zabiegu

POLIWĘGLAN MEDYCZNY

Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi w koncentracie PRF i zwiększeniem efektywności stosowania terapii

POJEDYNCZE PAKOWANIE

Każda z probówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi

WSKAZANIA

• skóra wiotka i zniszczona, wymagającą silnej rewitalizacji
• liczne zmarszczki i postępujące starzenie skóry
• skóra przesuszona, poszarzała i zmęczona
• skóra wrażliwa i alergiczna, wymagająca intensywnej odbudowy
• blizny potrądzikowe i pourazowe
• rozstępy i zwiotczenia skóry

PRZECIWWSKAZANIA:

• ciąża i laktacja
• czynna infekcja wirusowa i bakteryjna
• choroby krwi
• zażywanie leków upośledzają-cych krzepliwość krwi i NLPZ
• choroba nowotworowa
• ostre stany w przebiegu chorób z autoagresji

OPIS I SPOSÓB DZIAŁANIA

SKŁAD ZESTAWU:
W skład zestawu wchodzą 4 jałowe, apirogenne, poliwęglanowe próbówki o pojemności 10ml. Próbówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału. Każda z próbówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na niezależne zabiegi. Wykonanie próbówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi (PLT) w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii. Próbówki przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B.

Dodatkowo do zestawu dołączono 2 jednorazowe zestawy instrumentariów zabiegowych zawierające:
– igłę motylkową z wężykiem
– igłę systemową do próżniowego pobrania krwi 21G 0,8x30mm
– uchwyt holder
– igłę do pobrania i-PRF 20G/ 0,9x70mm
– strzykawkę luer-lock o pojemności 1ml
– strzykawkę luer-lock o pojemności 3ml
– 2 igły iniekcyjne 30G/0,3x13mm
– 2 igły iniekcyjne 30G/0,3x4mm

SPOSÓB UŻYCIA:
Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z próbówką. Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz próbówkę z holderem. Próbówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią, do objętości ok 9ml. Po wypełnieniu odłącz próbówkę i jeśli zachodzi taka potrzeba podłącz kolejną. Otrzymane próbówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem ACD. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.
Etap 2: Wirowanie
Otrzymane próbówki umieść parzyście, przeciwlegle w wirówce. Wiruj 3 minuty przy sile odśrodkowej (RCF) 50g. Prędkość obrotową ustaw zgodnie z zaleceniami producenta wirówki.
Etap 3: Pobieranie i-PRF
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 2 frakcji. Na dnie próbówki znajdą się czerwone krwinki, a na szczycie fibryna bogatopłytkowa (i-PRF). Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobierz fibrynę bezpośrednio do strzykawki. Z separacji 1 próbówki otrzymasz łącznie ok 0,5-0,7ml fibryny bogatopłytkowej (i-PRF).
Etap 4: Iniekcja
Uzyskany koncentrat i-PRF natychmiast podaj w tkanki. Podanie i-PRF do 3 minut od momentu pobrania zapewnia pełną aktywność biologiczną roztworu. Po upływie tego czasu fibryna tężeje i staje się bezużyteczna i niemożliwa do dalszej reimplantacji.
Etap 5: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB INIEKCJI:
Iniekcje dostawowe:
Iniekcje do przestrzeni stawowej należy wykonywać z obrazowniem medycznym i zachowaniem tych samych środków ostrożności, co w przypadku wszelkich innych iniekcji dostawowych. Bezpośrednio po iniekcji pacjent powinien powstrzymać się od aktywności obciążającej stawy. W ciągu 48 godzin od zabiegu należy ograniczyć intensywną aktywność fizyczną. W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 2 próbówek zabiegowych na 1 staw.
Iniekcje śródskórne:
Iniekcje śródskórne wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i środków ostrożności.
Otrzymany koncentrat i-PRF należy implantować bezpośrednio w głębokie warstwy skóry właściwej za pomocą mezoterapii igłowej techniką nappage lub mikro-depozytową, a w miejsca wymagające szczególnej regeneracji techniką wsteczno-liniową. W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 2-4 próbówek zabiegowych na 1 obszar zabiegowy.
Aplikacja naskórkowa:
Użycie zewnętrzne koncentratu płytkowego PRP możliwe jest w połączeniu z innymi procedurami medycyny estetycznej (np. mezoterapia mikroigłowa, laser frakcyjny). Otrzymany produkt aplikować naskórkowo po uprzednim uszkodzeniu skóry.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:
Iniekcje i-PRF mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:
– nie nakładać makijażu do 12 godzin
– unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu
– nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
– aplikować maści uszczelniające naczynia krwionośne w miejsca gdzie wystąpiło zasinienie
– wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
DIVES Med. i-PRF może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z podyplomowym przeszkoleniem z zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem zaznajomić się z przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Set do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje DIVES Med i-PRF mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwałe przebarwienie skórne.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES Med. i-PRF zawiera 4 próbówki zabiegowe do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA :
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Elementy zestawu przechowywać w temperaturze 2oC-28 oC .
Nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy sterylny blister z próbówką jest uszkodzony lub był nieprawidłowo przechowywany.
Zawartość blistra używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.