PRP – Complete Solution ACD

Specjalistyczny program do pozyskiwania i reimplantacji osocza bogatopłytkowego (Platet Rich Plasma)
w celach biostymulacji komórek skóry.W skład zestawu wchodzą dwie poliwęglanowe, jałowe, próżniowe probówki o pojemności 9ml, wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD oraz dwa komplety instrumentariów.

Probówki przeznaczone są do zabiegów eimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B in vivo. Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału. Wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza), zapobiegającym przedwczesnemu skrzepnięciu pobranej krwi
Płytki krwi aktywowane są naturalnie poprzez glukozę dopiero po reimplantacji w tkanki. Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii. Każda z próbówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi.

DOSTĘPNE WARIANTY:
Sety 2-zabiegowe z instrumentariami zabiegowymi
Probówka ACD 9ml/15ml
Probówka z żelem separującym 8ml/13ml

WSKAZANIA:
Terapia komórkowa DIVES Med. PRP ACD może leczyć szeroki zakres problemów estetycznych i stanowi skuteczne
rozwiązanie dla profilaktyki przeciwstarzeniowej. Dzięki właściwościom naprawczym i regeneracyjnym pozwala na
niwelowanie drobnych i głębokich zmarszczek, blizn potrądzikowych i rozstępów, uszkodzeń posłonecznych, cieni i obrzęków
pod oczami. Zabieg pomaga odzyskać utraconą objętość twarzy, a także poprawić jej napięcie i strukturę. Dzięki stymulacji
angiogenezy, skóra jest lepiej dokrwiona i dotleniona co skutkuje znaczącą poprawą kolorystyczną i funkcjonalną.
Stwierdzono także pozytywny wpływ na stymulację mieszków włosowych i porost włosów.
PRZECIWWSKAZANIA:
– ciąża i laktacja
– czynna infekcja wirusowa i bakteryjna
– choroby krwi
– zażywanie leków upośledzających krzepliwość krwi i NLPZ
– choroba nowotworowa
– ostre stany w przebiegu chorób z autoagresji

SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu wchodzą 2 poliwęglanowe, jałowe, próżniowe próbówki o pojemności 9ml, wypełnione roztworem
antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza), zapobiegającym przedwczesnemu skrzepnięciu pobranej
krwi. Próbówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe
i zapobiega skażeniu materiału. Wykonanie próbówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek
krwi (PLT) w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii. Każda z próbówek zapakowana jest w
osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi. Próbówki przeznaczone są do zabiegów
reimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B.
Dodatkowo do zestawu dołączono 2 jednorazowe zestawy instrumentariów zabiegowych zawierające:
• igłę motylkową z wężykiem
• igłę systemową do próżniowego pobrania krwi 21G 0,8x30mm
• uchwyt holder
• igłę do pobrania PRP 20G 0,9x70mm
• strzykawkę luer-lock o pojemności 3ml
• strzykawkę luer-lock o pojemności 5ml
• 2 igły iniekcyjne 30G 0,3x13mm
• 2 igły iniekcyjne 32G 0,23x4mm

SPOSÓB UŻYCIA

Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z próbówką.
Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz próbówkę z holderem.
Próbówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią do objętości ok 9ml. Po wypełnieniu odłącz próbówkę i jeśli zachodzi taka potrzeba podłącz kolejną. Otrzymane próbówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem
ACD. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.

Etap 2: Wirowanie
Otrzymaną próbówkę umieść w wirówce. Po przeciwległej stronie zamieść przeciwwagę wypełnioną wodą lub kolejną próbówkę z krwią, w celu zrównoważenia urządzenia. Wiruj 5 minut przy sile odśrodkowej (RCF) 1100g. Prędkość obrotową
ustaw zgodnie z zaleceniami producentami wirówki.

Etap 3: Pobieranie PRP
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 3 odrębnych
frakcji. Na dnie próbówki znajdą się czerwone krwinki, nad nimi osadzą się płytki krwi (PLT), a powyżej nich osocze
ubogopłytkowe (PPP). Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobieraj koncentrat płytkowy PLT (ruchami okrężnymi) bezpośrednio do
strzykawki (ok. 0,5-0,7ml). Następnie dobierz ok 2-2,5ml osocza ubogopłytkowego (PPP) i całość delikatnie wymieszaj. Z
separacji 1 próbówki otrzymasz łącznie ok 2,5-3,2ml osocza bogatopłytkowego (PRP).

Etap 4: Iniekcja
Uzyskany roztwór PRP natychmiast podaj w tkanki. Podanie PRP do 30 minut od momentu pobrania zapewnia pełną aktywność biologiczną roztworu. Możliwe jest zastosowanie części lub całości pozyskanego preparatu.

Etap 5: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami
zabiegowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB INIEKCJI:

INIEKCJE DOSTAWOWE:
Iniekcje do przestrzeni stawowej należy wykonywać z obrazowaniem medycznym i zachowaniem tych samych środków
ostrożności, co w przypadku wszelkich innych iniekcji dostawowych. Bezpośrednio po iniekcji pacjent powinien powstrzymać
się od aktywności obciążającej stawy. W ciągu 48 godzin od zabiegu należy ograniczyć intensywną aktywność fizyczną. W
celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 próbówki zabiegowej na 1 staw.

INIEKCJE ŚRÓDSKÓRNE:
Iniekcje śródskórne wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i środków ostrożności.
Otrzymany koncentrat PRP należy implantować bezpośrednio w głębokie warstwy skóry właściwej za pomocą mezoterapii
igłowej techniką nappage lub mikro-depozytową, a w miejsca wymagające szczególnej regeneracji techniką wsteczno-liniową.
W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 próbówki na 1 obszar zabiegowy.

APLIKACJA NASKÓRKOWA:
Użycie zewnętrzne koncetratu płytkowego PRP możliwe jest w połączeniu z innymi procedurami medycyny estetycznej (np.
mezoterapia mikroigłowa, laser frakcyjny). Otrzymany produkt aplikować naskórkowo po uprzednim uszkodzeniu skóry.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:
Iniekcje koncentratu PRP mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym.
Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną
rekonwalescencję należy:
– nie nakładać makijażu do 12 godzin
– unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu
– nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
– aplikować maści uszczelniające naczynia krwionośne w miejsca gdzie wystąpiło zasinienie
– wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
DIVES Med. PRP może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z specjalistycznym przeszkoleniem z
zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem zaznajomić się z
przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad
medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o
możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną
aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji i nie należy podawać go w tkanki. Próbówka i instrumentaria do
jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty
ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i
działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje DIVES Med PRP mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i
zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwała,
wtórna reakcja zapalna. Odnotowano pojedyncze reakcje alergiczne, w przypadku niepożądanego wstrzyknięcia żelu
separującego.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES Med. PRP zawiera 2 sety zabiegowe do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe
wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami
postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi
zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA:
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w temperaturze 2-28 stopni Celsjusza z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy blister jest uszkodzony lub był nieprawidłowo
przechowywany.
Zawartość blistra i instrumentaria zabiegowe używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.

Slider