fbpx

PRP – Complete Solution ACD

MEDYCZNY SET ZABIEGOWY DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

PRP ACD to specjalistyczny system do pozyskiwania i reimplantacji osocza bogatopłytkowego (Platet Rich
Plasma) w celach biostymulacji komórek skóry.

Zastosowanie specjalistycznego zestawu DIVES Med. PRP ACD pozwala na otrzymanie osocza bogatopłytkowego (PRP), czyli autologicznego preparatu krwiopochodnego zawierającego zwiększoną liczbę płytek krwi, rozcieńczonej w niewielkiej objętości osocza. Koncentrat PRP otrzymuje się poprzez pobranie krwi bezpośrednio od pacjenta i jej późniejsze odwirowanie. Proces wirowania powoduje separację poszczególnych elementów morfotycznych krwi według ich ciężaru i oddzielenie frakcji PLT (płytek krwi) oraz osocza. W efekcie otrzymujemy silnie stężony koncentrat PRP o działaniu wybitnie regenerującym i odmładzającym, który ponownie reimplantujemy w ciało pacjenta. Powoduje to uruchomienie szeregu reakcji autonaprawczych, aktywizację fibroblastów do syntezy kolagenu, aktywną angiogenezę oraz stymulację mezenchymalnych komórek macierzystych. Głównym atutem terapii jest jej autologiczne bezpieczeństwo, pozbawione ryzyka alergii, nietolerancji czy odrzutu. Osocze bogatopłytkowe DIVES Med. PRP ACD jest stosunkowo szeroko stosowane w chirurgii twarzowo-szczękowej, ortopedii, a także w medycynie sportowej i estetycznej.W skład zestawu wchodzą dwie poliwęglanowe, jałowe, próżniowe probówki o pojemności 9ml, wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD oraz dwa komplety instrumentariów.

Probówki przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B in vivo. Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału. Wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza), zapobiegającym przedwczesnemu skrzepnięciu pobranej krwi
Płytki krwi aktywowane są naturalnie poprzez glukozę dopiero po reimplantacji w tkanki. Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi. w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii. Każda z probówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi.

DOSTĘPNE WARIANTY:
Sety 2-zabiegowe z instrumentariami zabiegowymi
Probówka ACD 9ml/15ml

WSKAZANIA:
Terapia komórkowa DIVES Med. PRP ACD może leczyć szeroki zakres problemów estetycznych i stanowi skuteczne rozwiązanie dla profilaktyki przeciwstarzeniowej. Dzięki właściwościom naprawczym i regeneracyjnym pozwala na niwelowanie drobnych i głębokich zmarszczek, blizn potrądzikowych i rozstępów, uszkodzeń posłonecznych, cieni i obrzęków pod oczami. Zabieg pomaga odzyskać utraconą objętość twarzy, a także poprawić jej napięcie i strukturę. Dzięki stymulacji angiogenezy, skóra jest lepiej dokrwiona i dotleniona co skutkuje znaczącą poprawą kolorystyczną i funkcjonalną. Stwierdzono także pozytywny wpływ na stymulację mieszków włosowych i porost włosów.
PRZECIWWSKAZANIA:
– ciąża i laktacja
– czynna infekcja wirusowa i bakteryjna
– choroby krwi
– zażywanie leków upośledzających krzepliwość krwi i NLPZ
– choroba nowotworowa
– ostre stany w przebiegu chorób z autoagresji

SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu wchodzą 2 poliwęglanowe, jałowe, próżniowe probówki o pojemności 9ml, wypełnione roztworem
antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza), zapobiegającym przedwczesnemu skrzepnięciu pobranej
krwi. Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co podnosi bezpieczeństwo zabiegowe
i zapobiega skażeniu materiału. Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek
krwi (PLT) w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii. Każda z probówek zapakowana jest w
osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi. Probówki przeznaczone są do zabiegów
reimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B.
Dodatkowo do zestawu dołączono 2 jednorazowe zestawy instrumentariów zabiegowych zawierające:
• igłę motylkową z wężykiem
• igłę systemową do próżniowego pobrania krwi 21G 0,8x30mm
• uchwyt holder
• igłę do pobrania PRP 20G 0,9x70mm
• strzykawkę luer-lock o pojemności 3ml
• strzykawkę luer-lock o pojemności 5ml
• 2 igły iniekcyjne 30G 0,3x13mm
• 2 igły iniekcyjne 32G 0,23x4mm

SPOSÓB UŻYCIA

Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z probówką.
Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz probówkę z holderem.
Probówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią do objętości ok 9ml. Po wypełnieniu odłącz probówkę i jeśli zachodzi taka potrzeba podłącz kolejną. Otrzymane probówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem
ACD. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.

Etap 2: Wirowanie
Otrzymaną probówkę umieść w wirówce. Po przeciwległej stronie zamieść przeciwwagę wypełnioną wodą lub kolejną probówkę z krwią, w celu zrównoważenia urządzenia. Wiruj 5 minut przy sile odśrodkowej (RCF) 1100g. Prędkość obrotową
ustaw zgodnie z zaleceniami producentami wirówki.

Etap 3: Pobieranie PRP
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 3 odrębnych
frakcji. Na dnie probówki znajdą się czerwone krwinki, nad nimi osadzą się płytki krwi (PLT), a powyżej nich osocze
ubogopłytkowe (PPP). Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobieraj koncentrat płytkowy PLT (ruchami okrężnymi) bezpośrednio do
strzykawki (ok. 0,5-0,7ml). Następnie dobierz ok 2-2,5ml osocza ubogopłytkowego (PPP) i całość delikatnie wymieszaj. Z
separacji 1 probówki otrzymasz łącznie ok 2,5-3,2ml osocza bogatopłytkowego (PRP).

Etap 4: Iniekcja
Uzyskany roztwór PRP natychmiast podaj w tkanki. Podanie PRP do 30 minut od momentu pobrania zapewnia pełną aktywność biologiczną roztworu. Możliwe jest zastosowanie części lub całości pozyskanego preparatu.

Etap 5: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami
zabiegowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB INIEKCJI:

INIEKCJE DOSTAWOWE:
Iniekcje do przestrzeni stawowej należy wykonywać z obrazowaniem medycznym i zachowaniem tych samych środków
ostrożności, co w przypadku wszelkich innych iniekcji dostawowych. Bezpośrednio po iniekcji pacjent powinien powstrzymać
się od aktywności obciążającej stawy. W ciągu 48 godzin od zabiegu należy ograniczyć intensywną aktywność fizyczną. W
celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 probówki zabiegowej na 1 staw.

INIEKCJE ŚRÓDSKÓRNE:
Iniekcje śródskórne wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i środków ostrożności.
Otrzymany koncentrat PRP należy implantować bezpośrednio w głębokie warstwy skóry właściwej za pomocą mezoterapii
igłowej techniką nappage lub mikro-depozytową, a w miejsca wymagające szczególnej regeneracji techniką wsteczno-liniową.
W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 probówki na 1 obszar zabiegowy.

APLIKACJA NASKÓRKOWA:
Użycie zewnętrzne koncetratu płytkowego PRP możliwe jest w połączeniu z innymi procedurami medycyny estetycznej (np.
mezoterapia mikroigłowa, laser frakcyjny). Otrzymany produkt aplikować naskórkowo po uprzednim uszkodzeniu skóry.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:
Iniekcje koncentratu PRP mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym.
Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną
rekonwalescencję należy:
– nie nakładać makijażu do 12 godzin
– unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu
– nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
– aplikować maści uszczelniające naczynia krwionośne w miejsca gdzie wystąpiło zasinienie
– wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
DIVES Med. PRP może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z specjalistycznym przeszkoleniem z
zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem zaznajomić się z
przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad
medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o
możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną
aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji i nie należy podawać go w tkanki. Probówka i instrumentaria do
jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty
ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i
działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje DIVES Med PRP mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i
zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwała,
wtórna reakcja zapalna. Odnotowano pojedyncze reakcje alergiczne, w przypadku niepożądanego wstrzyknięcia żelu
separującego.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES Med. PRP zawiera 2 sety zabiegowe do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe
wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami
postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi
zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA:
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w temperaturze 2-28 stopni Celsjusza z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy blister jest uszkodzony lub był nieprawidłowo
przechowywany.
Zawartość blistra i instrumentaria zabiegowe używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.