PRP – Complete Solution z żelem separującym

System z żelem separującym to specjalistyczny program do pozyskiwania i reimplantacji osocza bogatopłytkowego (Platelet Rich Plasma)

MEDYCZNY SET ZABIEGOWY Z ŻELEM SEPARUJĄCYM DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

DIVES Med. PRP to specjalistyczny system do pozyskiwania i reimplantacji osocza bogatopłytkowego (Platet Rich Plasma) w celach biostymulacji komórek skóry. Zastosowanie specjalistycznego zestawu DIVES Med. PRP pozwala na otrzymanie osocza bogatopłytkowego (PRP), czyli autologicznego preparatu krwiopochodnego zawierającego zwiększoną liczbę płytek krwi, rozcieńczonej w niewielkiej objętości osocza. Koncentrat PRP otrzymuje się poprzez pobranie krwi bezpośrednio od pacjenta i jej późniejsze odwirowanie. Proces wirowania powoduje separację poszczególnych elementów morfotycznych krwi według ich ciężaru i oddzielenie frakcji PLT (płytek krwi) oraz osocza. W efekcie otrzymujemy silnie stężony koncentrat PRP o działaniu wybitnie regenerującym i odmładzającym, który ponownie reimplantujemy w ciało pacjenta. Powoduje to uruchomienie szeregu reakcji autonaprawczych, aktywizację fibroblastów do syntezy kolagenu, aktywną angiogenezę oraz stymulację mezenchymalnych komórek macierzystych. Głównym atutem terapii jest jej autologiczne bezpieczeństwo, pozbawione ryzyka alergii, nietolerancji czy odrzutu. Osocze bogatopłytkowe DIVES Med. PRP jest stosunkowo szeroko stosowane w chirurgii twarzowo-szczękowej, ortopedii, a także w medycynie sportowej i estetycznej.

WSKAZANIA:
Terapia komórkowa DIVES Med. PRP może leczyć szeroki zakres problemów estetycznych i stanowi skuteczne rozwiązanie
dla profilaktyki przeciwstarzeniowej. Dzięki właściwościom naprawczym i regeneracyjnym pozwala na niwelowanie drobnych
i głębokich zmarszczek, blizn potrądzikowych i rozstępów, uszkodzeń posłonecznych, cieni i obrzęków pod oczami. Zabieg pomaga odzyskać utraconą objętość twarzy, a także poprawić jej napięcie i strukturę. Dzięki stymulacji angiogenezy, skóra jest
lepiej dokrwiona i dotleniona co skutkuje znaczącą poprawą kolorystyczną i funkcjonalną. Stwierdzono także pozytywny
wpływ na stymulację mieszków włosowych i porost włosów.
PRZECIWWSKAZANIA:
– Ciąża i laktacja
– Czynna infekcja wirusowa i bakteryjna
– Choroby krwi
– Zażywanie leków upośledzających krzepliwość krwi i NLPZ
– Choroba nowotworowa
– Ostre stany w przebiegu chorób z autoagresji

SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu wchodzą 2 poliwęglanowe, jałowe, próżniowe probówki o pojemności 8ml, wypełnione antykoagulantem
(cytrynian sodu) oraz żelem separującym. Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie zamknięty system pobierania krwi, co
podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału. Wykonanie probówek z medycznego poliwęglanu,
skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi (PLT) w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii.
Każda z probówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi. Probówki
przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane są certyfikatem medycznym grupy II B.
Dodatkowo do zestawu dołączono 2 jednorazowe zestawy instrumentariów zabiegowych zawierające:
• igłę motylkową z wężykiem
• igłę systemową do próżniowego pobrania krwi 21G 0,8x30mm
• uchwyt holder
• igłę do pobrania PRP 20G 0,9x70mm
• strzykawkę luer-lock o pojemności 3ml
• strzykawkę luer-lock o pojemności 5ml
• 2 igły iniekcyjne 30G 0,3x13mm
• 2 igły iniekcyjne 32G 0,23x4mm

SPOSÓB UŻYCIA

Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z probówką.
Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz probówkę z holderem.
Probówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią, do objętości ok 8ml. Po wypełnieniu odłącz probówkę i jeśli zachodzi taka potrzeba podłącz kolejną.
Otrzymane probówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem ACD. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.

Etap 2: Wirowanie
Otrzymaną probówkę umieść w wirówce. Po przeciwległej stronie zamieść przeciwwagę wypełnioną wodą lub kolejną probówkę z krwią, w celu zrównoważenia urządzenia.
Wiruj 5 minut przy sile odśrodkowej (RCF) 1200g. Prędkość obrotową ustaw zgodnie z zaleceniami producentami wirówki.

Etap 3: Pobieranie PRP
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 4 frakcji. Na dnie probówki znajdą się czerwone krwinki, nad nimi ułoży się żel separujący, na nim płytki krwi (PLT), a na szczycie osocze ubogopłytkowe (PPP). Odwróć kilkukrotnie probówkę do góry dnem, co pozwoli na odklejenie się koncentratu płytkowego PLT od żelu separującego. Wymieszanie fazy PLT z fazą PPP spowoduje otrzymanie osocza bogatopłytkowego (PRP). Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobierz otrzymany roztwór bezpośrednio do strzykawki. Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji. Z separacji 1 probówki otrzymasz łącznie ok 2,5-3,2ml osocza bogatopłytkowego (PRP).

Etap 4: Iniekcja
Uzyskany roztwór PRP natychmiast podaj w tkanki. Podanie PRP do 30 minut od momentu pobrania zapewnia pełną aktywność biologiczną roztworu.
Możliwe jest zastosowanie części lub całości pozyskanego preparatu.

Etap 5: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB INIEKCJI:

INIEKCJE DOSTAWOWE:
Iniekcje do przestrzeni stawowej należy wykonywać z obrazowaniem medycznym i zachowaniem tych samych środków
ostrożności, co w przypadku wszelkich innych iniekcji dostawowych. Bezpośrednio po iniekcji pacjent powinien powstrzymać
się od aktywności obciążającej stawy. W ciągu 48 godzin od zabiegu należy ograniczyć intensywną aktywność fizyczną. W
celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 probówki zabiegowej na 1 staw.

INIEKCJE ŚRÓDSKÓRNE:
Iniekcje śródskórne wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i środków ostrożności.
Otrzymany koncentrat PRP należy implantować bezpośrednio w głębokie warstwy skóry właściwej za pomocą mezoterapii
igłowej techniką nappage lub mikro-depozytową, a w miejsca wymagające szczególnej regeneracji techniką wsteczno-liniową.
W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 probówki na 1 obszar zabiegowy.

APLIKACJA NASKÓRKOWA:
Użycie zewnętrzne koncetratu płytkowego PRP możliwe jest w połączeniu z innymi procedurami medycyny estetycznej (np.
mezoterapia mikroigłowa, laser frakcyjny). Otrzymany produkt aplikować naskórkowo po uprzednim uszkodzeniu skóry.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:
Iniekcje koncentratu PRP mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym.
Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną
rekonwalescencję należy:
nie nakładać makijażu do 12 godzin
unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu
nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
aplikować maści uszczelniające naczynia krwionośne w miejsca gdzie wystąpiło zasinienie
wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
DIVES Med. PRP może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z specjalistycznym przeszkoleniem z
zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem zaznajomić się z
przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad
medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o
możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną
aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji i nie należy podawać go w tkanki. Probówka i instrumentaria do
jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty
ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i
działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje DIVES Med PRP mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i
zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwała,
wtórna reakcja zapalna. Odnotowano pojedyncze reakcje alergiczne, w przypadku niepożądanego wstrzyknięcia żelu
separującego.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES Med. PRP zawiera 2 sety zabiegowe do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe
wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami
postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi
zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA:
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w temperaturze 2oC-28 oC z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy blister jest uszkodzony lub był nieprawidłowo
przechowywany.
Zawartość blistra i instrumentaria zabiegowe używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.

Slider