RICH HAIR PRP

PROGRAM DO SEPARACJI OSOCZA Z BIOTYNĄ
ZAAWANSOWANA TERAPIA ŁYSIENIA I PRZERZEDZENIA WŁOSÓW

Rich Hair PRP pozwala na uzyskanie wysokostężonego osocza bogatopłytkowego, wzbogaconego w zbawienną dla włosów
biotynę.

Synergia biotyny i stymulujących czynników wzrostu pochodzących z uzyskanego PRP, wielokrotnie podnosi skuteczność zabiegu i zapewnia jeszcze lepsze i trwalsze efekty trychologiczne. Zabieg pozwala na maksymalne pobudzenie metabolizmu i energii komórkowej oraz dogłębną rewitalizację mieszka włosowego, przynosząc spektakularne efekty w ograniczeniu wypadania włosów, utraty ich gęstości, ścieńczenia łuski i stymulacji porostu. Dzięki hybrydowemu połączeniu PRP z biotyną stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie do walki z łysieniem, alopecją, przerzedzeniem włosów i suchą, łuszczącą się skórą głowy.
DIVES MED RICH HAIR PRP to specjalistyczny system do pozyskiwania i reimplantacji osocza bogatopłytkowego (Platet Rich Plasma) wzbogaconego w biotynę, w celach intensywnej biostymulacji porostu włosów i zatrzymania ich nadmiernej utraty. Zastosowanie specjalistycznego zestawu DIVES MED RICH HAIR PRP pozwala na otrzymanie osocza bogatopłytkowego (PRP), czyli autologicznego preparatu krwiopochodnego zawierającego zbawienną dla regeneracji włosów i skóry głowy biotynę. Koncentrat PRP z biotyną otrzymuje się poprzez pobranie krwi bezpośrednio od pacjenta i jej późniejsze odwirowanie. Proces wirowania powoduje separację poszczególnych elementów morfotycznych krwi według ich ciężaru i oddzielenie frakcji biotyny, PLT (płytek krwi) oraz osocza. W efekcie otrzymujemy silnie stężony koncentrat o działaniu wybitnie regenerującym i stymulującym, który ponownie reimplantujemy w ciało pacjenta. Głównym atutem terapii jest jej autologiczne bezpieczeństwo, pozbawione ryzyka alergii, nietolerancji czy odrzutu.

WSKAZANIA:
– łysienie i przerzedzenie włosów
– alopecja
– utrata naturalnej gęstości włosów
– kruche i łamliwe włosy
– egzemy skórne i łojotokowe zapalenie skóry
– poprawa ukrwienia skóry głowy
PRZECIWWSKAZANIA:
– ciąża i laktacja
– czynna infekcja wirusowa i bakteryjna
– choroby krwi
– zażywanie leków upośledzających krzepliwość krwi i NLPZ
– choroba nowotworowa
– ostre stany w przebiegu chorób z autoagresji
DZIAŁANIE:
– stymulacja porostu i podziałów komórkowych
– wydłużenie fazy anagenu
– zwiększenie objętości mieszka włosowego i grubości łuski włosa
– silna rewitalizacja i regeneracja włosów i skóry głowy
– inicjacja aktywnej angiogenezy i poprawy mikrokrążenia
– regulacja keratynizacji
– optymalizacja przemian fizjologicznych i biochemicznych

SYSTEM ZAMKNIĘTY

Probówki umożliwiają próżniowy, całkowicie
zamknięty system pobierania krwi, co
podnosi bezpieczeństwo zabiegowe i zapobiega skażeniu materiału

POLIWĘGLAN MEDYCZNY

Wykonanie probówek z poliwęglanu medycznego, skutkuje maksymalizacją poziomu płytek krwi w koncentracie PRP i zwiększeniem efektywności stosowania terapii

ACD + ŻEL SEPARUJĄCY

Wypełnione roztworem antykoagulacyjnym ACD (cytrynian sodu, kwas cytrynowy, glukoza) oraz żelem separującym, ułatwiającym wykonanie zabiegu

POJEDYNCZE PAKOWANIE

Każda z probówek zapakowana jest w osobny blister, umożliwiający podzielenie zestawu na 2 niezależne zabiegi

BIOTYNA

Wypełnione biotyną skutecznie wydłużającą
fazę anagenu i intensyfikującą proces regeneracji skóry głowy

CERTYFIKAT CE 0123 IIB

Probówki przeznaczone są do zabiegów reimplantacyjnych i oznakowane certyfikatem medycznym grupy II B in vivo

SPOSÓB UŻYCIA

Etap 1: Pobieranie krwi pełnej
Przed rozpoczęciem pobierania krwi zdezynfekuj skórę. Otwórz set instrumentariów zabiegowych oraz blister z probówką. Wykonaj nakłucie żylne za pomocą dołączonych akcesoriów do flebotomii, a następnie podłącz probówkę z holderem. Probówka zacznie samoczynnie wypełniać się krwią, do objętości ok 6ml. Po wypełnieniu odłącz probówkę i jeśli zachodzi taka potrzeba podłącz kolejną. Otrzymane probówki kilkukrotnie obróć do góry dnem w celu wymieszania krwi z roztworem antykoagulującym. Skażone instrumentaria pobraniowe umieść w pojemniku na odpady medyczne i zutylizuj zgodnie z procedurami postępowania z materiałami zanieczyszczonymi krwią.
Etap 2: Wirowanie
Otrzymaną probówkę umieść w wirówce. Po przeciwległej stronie zamieść przeciwwagę wypełnioną wodą lub kolejną probówkę z krwią, w celu zrównoważenia urządzenia. Wiruj 6 minut przy sile odśrodkowej (RCF) 1200g. Prędkość obrotową (RPM) ustaw zgodnie z zaleceniami producentami wirówki.
Etap 3: Pobieranie PRP
Działanie siły odśrodkowej spowoduje ułożenie części morfotycznych według ciężaru grawitacyjnego i uzyskanie 4 frakcji. Na dnie probówki znajdą się czerwone krwinki, nad nimi ułoży się żel separujący, na nim osocze (PRP i PPP), a na szczycie roztwór biotyny. Odwróć kilkukrotnie probówkę do góry dnem, co pozwoli na wymieszanie koncentratu płytkowego z biotyną. Wymieszanie fazy PRP z biotyną spowoduje otrzymanie osocza bogatopłytkowego Rich Hair PRP. Użyj igły 20G 0,9x70mm i pobierz otrzymany roztwór bezpośrednio do strzykawki. Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji. Z separacji 1 probówki otrzymasz łącznie ok 5ml osocza bogatopłytkowego wzbogaconego w biotynę.
Etap 4: Iniekcja
Uzyskany roztwór natychmiast podaj w tkanki. Podanie koncentratu do 30 minut od momentu pobrania zapewnia pełną aktywność biologiczną roztworu. Możliwe jest zastosowanie części lub całości pozyskanego preparatu.
Etap 5: Utylizacja
Po użyciu wszystkie elementy setu zabiegowego zutylizuj zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachowaj ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB INIEKCJI:
Iniekcje śródskórne:
Iniekcje śródskórne wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i środków ostrożności. Otrzymany koncentrat należy implantować bezpośrednio w obszar owłosionej skóry głowy za pomocą mezoterapii igłowej techniką nappage lub mikro-depozytową W celu otrzymania optymalnych efektów zabiegowych zaleca się stosowanie 1 probówki na 1 obszar zabiegowy.

ZALECENIA OKOŁOZABIEGOWE:
Iniekcje koncentratu RICH HAIR PRP mogą powodować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub niewielkie zasinienie w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są łagodne i ustępują po kilku dniach. Aby uzyskać optymalne efekty korekcji oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:
– przez 12 godzin po zabiegu nie myć skóry głowy oraz nie stosować środków stylizujących włosy
– przez 7 dni po zabiegu nie wykonywać zabiegów farbowania i ondulacji włosów
– unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 1 tygodnia po zabiegu
– nie narażać miejsca zabiegowego na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

DIVES MED RICH HAIR PRP może być stosowany wyłącznie przez lekarzy i personel medyczny z specjalistycznym przeszkoleniem z zakresu technik stosowania terapii z użyciem autologicznych preparatów krwiopochodnych. Przed użyciem zaznajomić się z przeznaczeniem i sposobem użycia zestawu. Przed przystąpieniem do zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania, uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta o możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych. W trakcie implantacji produktu należy zachować pełną aseptykę zabiegu i miejsca iniekcji. Nie wstrzykiwać dożylnie ani nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Zawarty żel separujący nie jest przeznaczony do iniekcji i nie należy podawać go w tkanki. Probówka i instrumentaria do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie i nie poddawać ponownej sterylizacji. Nie korzystać po upływie daty ważności. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Iniekcje DIVES MED. RICH HAIR PRP mogą prowadzić do nieznacznego uszkodzenia naczyń krwionośnych i powstania krwiaków i zasinień. Bezpośrednio po iniekcji w obszarze zabiegowym może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, a także krótkotrwała, wtórna reakcja zapalna. Odnotowano pojedyncze reakcje alergiczne, w przypadku niepożądanego wstrzyknięcia żelu separującego.

UTYLIZACJA:
Zestaw DIVES MED – RICH HAIR PRP zawiera 2 sety zabiegowe do jednorazowego użytku. Wszystkie użyte instrumentaria zabiegowe wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne. Po użyciu wszystkie elementy setu zutylizować zgodnie z zaleceniami postępowania z materiałami potencjalnie skażonymi krwią. Zachować ostrożność przed niezabezpieczonymi igłami i innymi zanieczyszczonymi instrumentariami zabiegowymi. Zużytych igieł nie umieszczać ponownie w osłonce.

STERYLIZACJA :
Zawartość blistrów została wysterylizowana promieniowaniem radiacyjnym.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w temperaturze 2oC-28 oC z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy blister jest uszkodzony lub był nieprawidłowo przechowywany.
Zawartość blistra i instrumentaria zabiegowe używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.

Slider